سریال سقوط آزاد | دانلود سریال های ایرانی BOOG

Cast:Hamed Behdad, Pouria Por Sorkh, Ronak Yonesi, Elham Hamidi

Year: 1390
Director:Alireza Amini

خلاصه: این سریال، درباره دو پلیس جوان است که در پی رازگشایی از پرونده دختری تبهکار هستند …

زمان پخش: پنج شنبه ۲۱ مهر شبکه ۱ _ ساعت ۲۲:۱۵

حجم: ۶۹٫۵۰ MB

دانلود + ادامه مطلب

Cast:Hamed Behdad, Pouria Por Sorkh, Ronak Yonesi, Elham Hamidi

Year: 1390
Director:Alireza Amini

خلاصه: این سریال، درباره دو پلیس جوان است که در پی رازگشایی از پرونده دختری تبهکار هستند …

زمان پخش: چهار شنبه ۲۰ مهر شبکه ۱ _ ساعت ۲۲:۱۵

حجم: ۵۰٫۶۰ MB

دانلود + ادامه مطلب

Cast:Hamed Behdad, Pouria Por Sorkh, Ronak Yonesi, Elham Hamidi

Year: 1390
Director:Alireza Amini

خلاصه: این سریال، درباره دو پلیس جوان است که در پی رازگشایی از پرونده دختری تبهکار هستند …

زمان پخش: سه شنبه ۱۹ مهر شبکه ۱ _ ساعت ۲۲:۱۵

حجم: ۸۰٫۱۵ MB

دانلود + ادامه مطلب

Cast:Hamed Behdad, Pouria Por Sorkh, Ronak Yonesi, Elham Hamidi

Year: 1390
Director:Alireza Amini

خلاصه: این سریال، درباره دو پلیس جوان است که در پی رازگشایی از پرونده دختری تبهکار هستند …

زمان پخش: یک شنبه ۱۷ مهر شبکه ۱ _ ساعت ۲۲:۱۵

حجم: ۱۱۲٫۲۷ MB

دانلود + ادامه مطلب

Cast:Hamed Behdad, Pouria Por Sorkh, Ronak Yonesi, Elham Hamidi

Year: 1390
Director:Alireza Amini

خلاصه: این سریال، درباره دو پلیس جوان است که در پی رازگشایی از پرونده دختری تبهکار هستند …

زمان پخش: شنبه ۱۶ مهر شبکه ۱ _ ساعت ۲۲:۱۵

حجم: ۱۱۵٫۴۰ MB

دانلود + ادامه مطلب

Cast:Hamed Behdad, Pouria Por Sorkh, Ronak Yonesi, Elham Hamidi

Year: 1390
Director:Alireza Amini

خلاصه: این سریال، درباره دو پلیس جوان است که در پی رازگشایی از پرونده دختری تبهکار هستند …

زمان پخش: پنج شنبه ۱۴ مهر شبکه ۱ _ ساعت ۲۲:۱۵

حجم: ۱۱۸٫۸۶ MB

دانلود + ادامه مطلب

Cast:Hamed Behdad, Pouria Por Sorkh, Ronak Yonesi, Elham Hamidi

Year: 1390
Director:Alireza Amini

خلاصه: این سریال، درباره دو پلیس جوان است که در پی رازگشایی از پرونده دختری تبهکار هستند …

زمان پخش: چهار شنبه ۱۳ مهر شبکه ۱ _ ساعت ۲۲:۱۵

حجم: ۱۱۲٫۷۸ MB

دانلود + ادامه مطلب


 Copyright 2018-2019 , All Rights Reserved
Design By ShikDL