آهنگهای ویژه

 • ستایش 3

  فصل سوم

  ستایش 3

 • فیلم پریناز

  فیلم پریناز

 • فیلم آشغال های دوست داشتنی

  فیلم

  آشغال های دوست داشتنی

 • نوراستنی

  فیلم نوراستنی

 • تمرین برای اجرا

  فیلم

  تمرین برای اجرا

 • ترور خاموش

  دانلود سریال ترور خاموش

 • من از سپیده صبح بیزارم

  دانلود فیلم من از سپیده صبح بیزارم

سریال مثل یک کابوس

دانلود قسمت چهارده ۱۴ سریال مثل یک کابوس (پایان)

0

Cast:Mohammad Sadeghi; Dariush Farhang; Parinaz Izadpanah; Naser Tahmaseb

Year: 1390

Director:Shahram ShahHosseini

خلاصه: مثل یک کابوس مردی به سرزمین مادری. بازگشتی از پی بازیافتن حقیقتی از گذشته . گذشته پایمال شده که رنگ و بوی تباهی می دهد.طرح و توطئه و خیانتی که با خون آغشته شده , اینک با خون شسته خواهد شد …

زمان پخش: شنبه ۲۷ اسفند شبکه ۱ _ ساعت ۲۲:۱۵

حجم: ۱۲۸ MB

۲۸ اسفند ۹۰
بدون دیدگاه
3,177 نمایش
دانلود

دانلود قسمت سیزده ۱۳ سریال مثل یک کابوس

0

Cast:Mohammad Sadeghi; Dariush Farhang; Parinaz Izadpanah; Naser Tahmaseb

Year: 1390

Director:Shahram ShahHosseini

خلاصه: مثل یک کابوس مردی به سرزمین مادری. بازگشتی از پی بازیافتن حقیقتی از گذشته . گذشته پایمال شده که رنگ و بوی تباهی می دهد.طرح و توطئه و خیانتی که با خون آغشته شده , اینک با خون شسته خواهد شد …

زمان پخش: چهار شنبه ۲۴ اسفند شبکه ۱ _ ساعت ۲۲:۱۵

حجم: ۱۲۸ MB

۲۶ اسفند ۹۰
بدون دیدگاه
1,553 نمایش
دانلود

دانلود قسمت دوازده ۱۲ سریال مثل یک کابوس

0

Cast:Mohammad Sadeghi; Dariush Farhang; Parinaz Izadpanah; Naser Tahmaseb

Year: 1390

Director:Shahram ShahHosseini

خلاصه: مثل یک کابوس مردی به سرزمین مادری. بازگشتی از پی بازیافتن حقیقتی از گذشته . گذشته پایمال شده که رنگ و بوی تباهی می دهد.طرح و توطئه و خیانتی که با خون آغشته شده , اینک با خون شسته خواهد شد …

زمان پخش: سه شنبه ۲۳ اسفند شبکه ۱ _ ساعت ۲۲:۱۵

حجم: ۱۲۸ MB

۲۶ اسفند ۹۰
بدون دیدگاه
1,514 نمایش
دانلود

دانلود قسمت یازده ۱۱ سریال مثل یک کابوس

0

Cast:Mohammad Sadeghi; Dariush Farhang; Parinaz Izadpanah; Naser Tahmaseb

Year: 1390

Director:Shahram ShahHosseini

خلاصه: مثل یک کابوس مردی به سرزمین مادری. بازگشتی از پی بازیافتن حقیقتی از گذشته . گذشته پایمال شده که رنگ و بوی تباهی می دهد.طرح و توطئه و خیانتی که با خون آغشته شده , اینک با خون شسته خواهد شد …

زمان پخش: دو شنبه ۲۲ اسفند شبکه ۱ _ ساعت ۲۲:۱۵

حجم: ۱۱۳ MB

۲۶ اسفند ۹۰
بدون دیدگاه
1,341 نمایش
دانلود

دانلود قسمت ده ۱۰ سریال مثل یک کابوس

0

Cast:Mohammad Sadeghi; Dariush Farhang; Parinaz Izadpanah; Naser Tahmaseb

Year: 1390

Director:Shahram ShahHosseini

خلاصه: مثل یک کابوس مردی به سرزمین مادری. بازگشتی از پی بازیافتن حقیقتی از گذشته . گذشته پایمال شده که رنگ و بوی تباهی می دهد.طرح و توطئه و خیانتی که با خون آغشته شده , اینک با خون شسته خواهد شد …

زمان پخش: یکشنبه ۲۱ اسفند شبکه ۱ _ ساعت ۲۲:۱۵

حجم: ۱۱۳ MB

۲۲ اسفند ۹۰
بدون دیدگاه
1,337 نمایش
دانلود

دانلود قسمت نه ۹ سریال مثل یک کابوس

0

Cast:Mohammad Sadeghi; Dariush Farhang; Parinaz Izadpanah; Naser Tahmaseb

Year: 1390

Director:Shahram ShahHosseini

خلاصه: مثل یک کابوس مردی به سرزمین مادری. بازگشتی از پی بازیافتن حقیقتی از گذشته . گذشته پایمال شده که رنگ و بوی تباهی می دهد.طرح و توطئه و خیانتی که با خون آغشته شده , اینک با خون شسته خواهد شد …

زمان پخش: شنبه ۲۰ اسفند شبکه ۱ _ ساعت ۲۲:۱۵

حجم: ۱۳۹ MB

۲۱ اسفند ۹۰
بدون دیدگاه
1,352 نمایش
دانلود

دانلود قسمت هشت ۸ سریال مثل یک کابوس

0

Cast:Mohammad Sadeghi; Dariush Farhang; Parinaz Izadpanah; Naser Tahmaseb

Year: 1390

Director:Shahram ShahHosseini

خلاصه: مثل یک کابوس مردی به سرزمین مادری. بازگشتی از پی بازیافتن حقیقتی از گذشته . گذشته پایمال شده که رنگ و بوی تباهی می دهد.طرح و توطئه و خیانتی که با خون آغشته شده , اینک با خون شسته خواهد شد …

زمان پخش: جمعه ۱۹ اسفند شبکه ۱ _ ساعت ۲۲:۱۵
حجم: ۱۵۳ MB

۲۱ اسفند ۹۰
بدون دیدگاه
1,564 نمایش
دانلود

دانلود قسمت هفت ۷ سریال مثل یک کابوس

0

Cast:Mohammad Sadeghi; Dariush Farhang; Parinaz Izadpanah; Naser Tahmaseb
Year: 1390
Director:Shahram ShahHosseini

خلاصه: مثل یک کابوس مردی به سرزمین مادری. بازگشتی از پی بازیافتن حقیقتی از گذشته . گذشته پایمال شده که رنگ و بوی تباهی می دهد.طرح و توطئه و خیانتی که با خون آغشته شده , اینک با خون شسته خواهد شد …

زمان پخش: پنج شنبه ۱۸ اسفند شبکه ۱ _ ساعت ۲۲:۱۵
حجم: ۱۵۶ MB

۱۹ اسفند ۹۰
بدون دیدگاه
1,532 نمایش
دانلود

دانلود قسمت شش ۶ سریال مثل یک کابوس

1

Cast:Mohammad Sadeghi; Dariush Farhang; Parinaz Izadpanah; Naser Tahmaseb
Year: 1390
Director:Shahram ShahHosseini

خلاصه: مثل یک کابوس مردی به سرزمین مادری. بازگشتی از پی بازیافتن حقیقتی از گذشته . گذشته پایمال شده که رنگ و بوی تباهی می دهد.طرح و توطئه و خیانتی که با خون آغشته شده , اینک با خون شسته خواهد شد …

زمان پخش: چهار شنبه ۱۷ اسفند شبکه ۱ _ ساعت ۲۲:۱۵
حجم: ۱۴۶ MB

۱۸ اسفند ۹۰
بدون دیدگاه
1,834 نمایش
دانلود

دانلود قسمت پنج ۵ سریال مثل یک کابوس

1

Cast:Mohammad Sadeghi; Dariush Farhang; Parinaz Izadpanah; Naser Tahmaseb
Year: 1390
Director:Shahram ShahHosseini

خلاصه: مثل یک کابوس مردی به سرزمین مادری. بازگشتی از پی بازیافتن حقیقتی از گذشته . گذشته پایمال شده که رنگ و بوی تباهی می دهد.طرح و توطئه و خیانتی که با خون آغشته شده , اینک با خون شسته خواهد شد …

زمان پخش: سه شنبه ۱۶ اسفند شبکه ۱ _ ساعت ۲۲:۱۵
حجم: ۱۳۹ MB

۱۷ اسفند ۹۰
۱ دیدگاه
1,935 نمایش
دانلود