آهنگهای ویژه

 • دل

  سریال

  دل

 • کرگدن 4

  سریال پ

  کرگدن

 • جوکر

  فیلم

  جوکر Joker 2019

 • ایران سرای من است

  فیلم

  ایران سرای من است

 • تعصب

  فیلم

  تعصب

 • فوق لیسانسه ها

  سریال

  فوق لیسانسه ها

 • جزیره رنگین

  فیلم

  جزیره رنگین

سریال نقطه سر خط

دانلود قسمت بیست و هفت ۲۷ سریال نقطه سر خط (پایان)

1

Cast:Ali Sadeghi, Hamid Lolaie, Maryam Saadat, Marjane Golchin, Ashkan Eshtiagh
Year: 1390
Director: Saeed Aghakhani
Saturday to Wedensday – شنبه تا چهارشنبه

خلاصه: داستان این سریال درباره مردی است که نمی‌خواهد قبول کند بازنشستگی پایان دوران فعالیت اوست.

زمان پخش: دو شنبه ۲۹ اسفند شبکه ۳ _ ساعت ۲۰:۴۵
حجم: ۱۴۱MB

20 مارس 12
۱ دیدگاه
7,712 نمایش
دانلود

دانلود قسمت بیست و شش ۲۶ سریال نقطه سر خط

0

Cast:Ali Sadeghi, Hamid Lolaie, Maryam Saadat, Marjane Golchin, Ashkan Eshtiagh
Year: 1390
Director: Saeed Aghakhani
Saturday to Wedensday – شنبه تا چهارشنبه

خلاصه: داستان این سریال درباره مردی است که نمی‌خواهد قبول کند بازنشستگی پایان دوران فعالیت اوست.

زمان پخش: یکشنبه ۲۸ اسفند شبکه ۳ _ ساعت ۲۰:۴۵
حجم: ۱۴۸ MB

20 مارس 12
۱ دیدگاه
3,789 نمایش
دانلود

دانلود قسمت بیست و پنج ۲۵ سریال نقطه سر خط

0

Cast:Ali Sadeghi, Hamid Lolaie, Maryam Saadat, Marjane Golchin, Ashkan Eshtiagh
Year: 1390
Director: Saeed Aghakhani
Saturday to Wedensday – شنبه تا چهارشنبه

خلاصه: داستان این سریال درباره مردی است که نمی‌خواهد قبول کند بازنشستگی پایان دوران فعالیت اوست.

زمان پخش: شنبه ۲۷ اسفند شبکه ۳ _ ساعت ۲۰:۴۵
حجم: ۱۴۸ MB

19 مارس 12
بدون دیدگاه
7,461 نمایش
دانلود

دانلود قسمت بیست و چهار ۲۴ سریال نقطه سر خط

1

Cast:Ali Sadeghi, Hamid Lolaie, Maryam Saadat, Marjane Golchin, Ashkan Eshtiagh
Year: 1390
Director: Saeed Aghakhani
Saturday to Wedensday – شنبه تا چهارشنبه

خلاصه: داستان این سریال درباره مردی است که نمی‌خواهد قبول کند بازنشستگی پایان دوران فعالیت اوست.

زمان پخش: جمعه ۲۶ اسفند شبکه ۳ _ ساعت ۲۰:۴۵
حجم: ۱۴۸ MB

18 مارس 12
بدون دیدگاه
2,850 نمایش
دانلود

دانلود قسمت بیست و سه ۲۳ سریال نقطه سر خط

0

Cast:Ali Sadeghi, Hamid Lolaie, Maryam Saadat, Marjane Golchin, Ashkan Eshtiagh
Year: 1390
Director: Saeed Aghakhani
Saturday to Wedensday – شنبه تا چهارشنبه

خلاصه: داستان این سریال درباره مردی است که نمی‌خواهد قبول کند بازنشستگی پایان دوران فعالیت اوست.

زمان پخش: چهار شنبه ۲۴ اسفند شبکه ۳ _ ساعت ۲۰:۴۵
حجم: ۱۴۸ MB

16 مارس 12
بدون دیدگاه
2,788 نمایش
دانلود

دانلود قسمت بیست و دو ۲۲ سریال نقطه سر خط

0

Cast:Ali Sadeghi, Hamid Lolaie, Maryam Saadat, Marjane Golchin, Ashkan Eshtiagh
Year: 1390
Director: Saeed Aghakhani
Saturday to Wedensday – شنبه تا چهارشنبه

خلاصه: داستان این سریال درباره مردی است که نمی‌خواهد قبول کند بازنشستگی پایان دوران فعالیت اوست.

زمان پخش: سه شنبه ۲۳ اسفند شبکه ۳ _ ساعت ۲۰:۴۵
حجم: ۱۳۷ MB

16 مارس 12
بدون دیدگاه
3,141 نمایش
دانلود

دانلود قسمت بیست و یک ۲۱ سریال نقطه سر خط

0

Cast:Ali Sadeghi, Hamid Lolaie, Maryam Saadat, Marjane Golchin, Ashkan Eshtiagh
Year: 1390
Director: Saeed Aghakhani
Saturday to Wedensday – شنبه تا چهارشنبه

خلاصه: داستان این سریال درباره مردی است که نمی‌خواهد قبول کند بازنشستگی پایان دوران فعالیت اوست.

زمان پخش: دوشنبه ۲۲ اسفند شبکه ۳ _ ساعت ۲۰:۴۵
حجم: ۱۴۱ MB

13 مارس 12
بدون دیدگاه
3,359 نمایش
دانلود

دانلود قسمت بیست ۲۰ سریال نقطه سر خط

0

Cast:Ali Sadeghi, Hamid Lolaie, Maryam Saadat, Marjane Golchin, Ashkan Eshtiagh
Year: 1390
Director: Saeed Aghakhani
Saturday to Wedensday – شنبه تا چهارشنبه

خلاصه: داستان این سریال درباره مردی است که نمی‌خواهد قبول کند بازنشستگی پایان دوران فعالیت اوست.

زمان پخش: یکشنبه ۲۱ اسفند شبکه ۳ _ ساعت ۲۰:۴۵
حجم: ۱۷۲ MB

12 مارس 12
بدون دیدگاه
2,561 نمایش
دانلود

دانلود قسمت نوزده ۱۹ سریال نقطه سر خط

0

Cast:Ali Sadeghi, Hamid Lolaie, Maryam Saadat, Marjane Golchin, Ashkan Eshtiagh
Year: 1390
Director: Saeed Aghakhani
Saturday to Wedensday – شنبه تا چهارشنبه

خلاصه: داستان این سریال درباره مردی است که نمی‌خواهد قبول کند بازنشستگی پایان دوران فعالیت اوست.

زمان پخش: شنبه ۲۰ اسفند شبکه ۳ _ ساعت ۲۰:۴۵
حجم: ۱۴۰ MB

11 مارس 12
بدون دیدگاه
20,485 نمایش
دانلود

دانلود قسمت هجده ۱۸ سریال نقطه سر خط

0

Cast:Ali Sadeghi, Hamid Lolaie, Maryam Saadat, Marjane Golchin, Ashkan Eshtiagh
Year: 1390
Director: Saeed Aghakhani
Saturday to Wedensday – شنبه تا چهارشنبه

خلاصه: داستان این سریال درباره مردی است که نمی‌خواهد قبول کند بازنشستگی پایان دوران فعالیت اوست.

زمان پخش: پنج شنبه ۱۸ اسفند شبکه ۳ _ ساعت ۲۰:۴۵
حجم: ۱۴۴ MB

11 مارس 12
بدون دیدگاه
4,517 نمایش
دانلود

دانلود قسمت هفده ۱۷ سریال نقطه سر خط

0

Cast:Ali Sadeghi, Hamid Lolaie, Maryam Saadat, Marjane Golchin, Ashkan Eshtiagh
Year: 1390
Director: Saeed Aghakhani
Saturday to Wedensday – شنبه تا چهارشنبه

خلاصه: داستان این سریال درباره مردی است که نمی‌خواهد قبول کند بازنشستگی پایان دوران فعالیت اوست.

زمان پخش: چهار شنبه ۱۷ اسفند شبکه ۳ _ ساعت ۲۰:۴۵
حجم: ۱۵۴ MB

08 مارس 12
بدون دیدگاه
2,683 نمایش
دانلود

دانلود قسمت شانزده ۱۶ سریال نقطه سر خط

0

Cast:Ali Sadeghi, Hamid Lolaie, Maryam Saadat, Marjane Golchin, Ashkan Eshtiagh
Year: 1390
Director: Saeed Aghakhani
Saturday to Wedensday – شنبه تا چهارشنبه

خلاصه: داستان این سریال درباره مردی است که نمی‌خواهد قبول کند بازنشستگی پایان دوران فعالیت اوست.

زمان پخش: سه شنبه ۱۶ اسفند شبکه ۳ _ ساعت ۲۰:۴۵
حجم: ۱۴۴ MB

07 مارس 12
بدون دیدگاه
2,114 نمایش
دانلود

دانلود قسمت پانزده ۱۵ سریال نقطه سر خط

0

Cast:Ali Sadeghi, Hamid Lolaie, Maryam Saadat, Marjane Golchin, Ashkan Eshtiagh
Year: 1390
Director: Saeed Aghakhani
Saturday to Wedensday – شنبه تا چهارشنبه

خلاصه: داستان این سریال درباره مردی است که نمی‌خواهد قبول کند بازنشستگی پایان دوران فعالیت اوست.

زمان پخش: دو شنبه ۱۵ اسفند شبکه ۳ _ ساعت ۲۰:۴۵
حجم: ۱۲۸ MB

06 مارس 12
بدون دیدگاه
2,367 نمایش
دانلود

دانلود قسمت چهارده ۱۴ سریال نقطه سر خط

0

Cast:Ali Sadeghi, Hamid Lolaie, Maryam Saadat, Marjane Golchin, Ashkan Eshtiagh
Year: 1390
Director: Saeed Aghakhani
Saturday to Wedensday – شنبه تا چهارشنبه

خلاصه: داستان این سریال درباره مردی است که نمی‌خواهد قبول کند بازنشستگی پایان دوران فعالیت اوست.

زمان پخش: یکشنبه ۱۴ اسفند شبکه ۳ _ ساعت ۲۰:۴۵
حجم: ۱۴۴ MB

05 مارس 12
بدون دیدگاه
2,307 نمایش
دانلود

دانلود قسمت سیزده ۱۳ سریال نقطه سر خط

0

Cast:Ali Sadeghi, Hamid Lolaie, Maryam Saadat, Marjane Golchin, Ashkan Eshtiagh
Year: 1390
Director: Saeed Aghakhani
Saturday to Wedensday – شنبه تا چهارشنبه

خلاصه: داستان این سریال درباره مردی است که نمی‌خواهد قبول کند بازنشستگی پایان دوران فعالیت اوست.

زمان پخش: شنبه ۱۳ اسفند شبکه ۳ _ ساعت ۲۰:۴۵
حجم: ۱۲۱ MB

04 مارس 12
بدون دیدگاه
2,751 نمایش
دانلود