شهاب رمضان

شهاب رمضان متولد 28 مهر 1358 در تهران، خواننده است

دیپلمه ریاضی است، در بیمارستان فیروزآبادی تهران بدنیا آمده و دو برادر بنام های شهروز و وهاب دارد و در حال حاضر در تهرانپارس زندگی میکند

پدرش بازنشسته بانک ملت و مادرش خانه دار است