شهرام شکوهی

شهرام شکوهی متولد مرداد 1354 در فارس، خواننده است

فارغ التحصیل لیسانس دامپروری است، در روستای علی آباد استان فارس بدنیا آمده و بعد از حضور در برنامه های استعدادیابی ماهواره به خواننده مجاز تبدیل شده است