مجید خراطها

1

مجید خراطها متولد 7 مهر 1364 در تهران، خواننده است
فارغ التحصیل معادل دکترای موسیقی در ایران (آموزش 4500 ساعت موسیقی) است، 3 برادر و یک خواهر بزرگ از خود دارد در نقاشی، داستان نویسی نیز فعالیت می کند
او در بین هواداران خود به سلطان احساس معروف است

آهنگهای مجید خراطها

مجید خراطهاامشب چته