محمدرضا هدایتی

محمدرضا هدایتی متولد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۲ در چابهار، بازیگر است
فارغ التحصیل رشته تئاتر و سینما از دانشگاه سوره و جاهد دانشگاهی می باشد، بجز هر بازیگری خوانندگی نیز می کند، او اصالتا از بستگان طایفه مشهور و قدیمی میرشکار می‌ باشد.
پدرش نظامی نیروز انتظامی بود برای همین تا سن ۲۲ سالگی در چابهار زندگی کرد، بازیگری را از سنین خیلی کم در دوران دبستان و راهنمایی در مدارس با ازی در تئاتر شروع کرد