قسمت ۳۶ (آخر) اضافه گردید

سریال اولین انتخاب

خلاصه:

داستان “اولین انتخاب” درباره پسری به نام مسعود است که به عنوان یک خواستگار به خانه خانواده پزشکی می رود. این خواستگاری ساده بر اثر اتفاقاتی به حادثه ای بزرگ تبدیل می شود.
بازیگران:
اکبر عبدی، مجید مظفری، شهره لرستانی، لاله اسکندری،‌ افشین هاشمی، سارا خوئینی‌ها، مریم امیرجلالی، زهیر یاری، رامتین خداپناهی، سحر آربین، معصومه بافنده
قسمت۱ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۲ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۳ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۴ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۵ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۶ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۷ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۸ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۹ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۱۰ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۱۱ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۱۲ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۱۳ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۱۴ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۱۵ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۱۶ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۱۷ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۱۸ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۱۹ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۲۰ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۲۱ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۲۲ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۲۳ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۲۴ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۲۵ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۲۶ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۲۷ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۲۸ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۲۹ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۳۰ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۳۱ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۳۲ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۳۳ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۳۴ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۳۵ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ
قسمت۳۶ :  لینک مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ