قسمت ۱۱ قرار گرفت

خلاصه:
این سریال در ده قسمت، داستان مردی تقریبا پنجاه ساله به نام وحید را روایت می‌کند که کارگاه ساخت ابزار تعزیه و عزاداری مثل علم، کتل، چلچراغ و طبل دارد. او این شغل را از پدرش به ارث برده و سال‌هاست در این زمینه فعالیت می‌کند، اما درست زمانی که باید وسایل عزاداری یکی از هیات‌های مذهبی را آماده کند با مشکلی روبه‌ رو می‌شود که حل آن ساده نیست.

قسمت۱ :   VIP  |  UPLOABAZ

قسمت۲ :   VIP  |  UPLOABAZ

قسمت۳ :   VIP  |  UPLOABAZ

قسمت۴ :   VIP  |  UPLOABAZ

قسمت۵ :   VIP  |  UPLOABAZ

قسمت۶ :   VIP  |  UPLOABAZ

قسمت۷ :   VIP  |  UPLOABAZ

قسمت۸ :   VIP  |  UPLOABAZ

قسمت۹ :   VIP  |  UPLOABAZ

قسمت۱۰:  VIP  |  UPLOABAZ

قسمت۱۱:  VIP  |  UPLOABAZ