قسمت ۶ اضافه گردید

خلاصه : پسر مهندس احمدی در اثر تربیت اشتباه به راه خلاف کشیده می شود .او پس از دستگیری روانه حبس می شود و در زندان کشته می شود . پس از مراسم خاکسپاری مهندس احمدی متوجه تربیت غلط فرزند خود می شود ودرصدد جبران مافات می شود و ….

بازیگران :احمد نجفی ،کامران تفتی ،مهدی سلوکی ، شهرام عبدلی ،یاسمینا باهر ،حسام بیگدلو ،سارا خوئینی ها داریوش سلیمی ، بیژن پیشدادی ،عباس موسوی ، آزیتا ترکاشوند

قسمت۰۱مستقیم  |  HIPFILE  UPLOADBAZ

قسمت۰۲مستقیم HIPFILE  UPLOADBAZ

قسمت۰۳مستقیم  |  HIPFILE  UPLOADBAZ

قسمت۰۴مستقیم  |  HIPFILE  UPLOADBAZ

قسمت۰۵:  مستقیم  |  HIPFILE  UPLOADBAZ

قسمت۰۶:  مستقیم  |  HIPFILE  |  UPLOADBAZ