با موفقیت در مسیر تحصیلات و تیم المپیاد ریاضی ایران و کار درخشان او، میرزاخانی را به الگویی ایده‌آل برای دخترانی تبدیل کرده است که به دنبال مشاغل علمی و ریاضیاتی هستند.