فیلم لو رفته و منشوری رئیس جمهور بولیوی با راننده اش

فیلم رئیس جمهور بولیوی

فیلم لو رفته رئیس جمهور بولیوی

بولیوی فیلم

رئیس جمهور موقت بولیوی خانم جینین آنی‌یِز پس از انتشار فیلم منشوری اش با راننده اش از این مقام استعفا داد.ویدیو رابطه منشوری خانم رئیس جمهور موقت بولیوی با راننده اش آبروی این زن سیاستمدار را برد.

بنا به گزارش رویترز، راننده رئیس جمهور که با وی در ارتباط بود به عمد و برای ضربه زدن به خانم رییس جمهور به انتشار فیلم منشوری خود با جینین آنی یز دست زد و این درحالی بود که دراین ویدیو غیراخلاقی  تصویر واضح جینین که لباسی به تن ندارد دیده می شود. وی در نشست خبری اعلام کرد که از این پست و مقام استعفا داده است.

گفتنی است که رویترز در خصوص این فیلم منشوری اعلام کرد راننده ای که خانم رئیس جمهور بولیوی با وجود اینکه شوهرش یک سیاستمدار کلمبیایی است  با وی ارتباط پنهانی داشته در واقع جاسوسی از اردوگاه دیگر بود که اقدام به رابطه با او کرده است و جینین آنی یز نیز از فیلمبرداری این ویدیو اطلاعی نداشته و راننده بدون اطلاع او اقدام به فیلمبرداری از این رابطه کرده است تا به خواسته های سیاسی شان که همانا استعفای خانم رییس جمهور بود برسند که موفق هم شدند..